Savert Business Support
Vraagstuk
 HOME | CONTACT info@savert.nl | 035-5429504
Uw vraagstukOnze referentiesOndernemingPartners

Voorbeelden van management- en adviesopdrachten

Enkele recente opdrachten van Savert Business Support:
 • onderneming staken of verkopen?
 • begeleiding startende ondernemers
 • klankbord voor diverse ondernemers
 • advisering in strategische koers
 • communicatie binnen het familiebedrijf
 • onderhandeling bij verkoop BV
 • begeleiding bij joint venture
 • ontwikkeling ondernemersplan
 • aanvraag nieuw bankkrediet
 • saneren: hulp bij plan & uitvoering
 • dreigend faillissement
 • begeleiden snelle groei
 • strategie en samenwerking binnen directie
 • familiebedrijf van vakmanschap naar strategisch ondernemen
 • koerszoeken bij tegenvallende winst
 • begeleiden turnaround familiebedrijf
 • startup internetbedrijf (webportal)
 • advies t.a.v. groei en bedrijfsverhuizing
 • sparring partner architect
 • ondersteuning en advies bij investeringsproject in Afrika
 • reorganisatie uitgeverij en reclamebureau

Hieronder staan meer voorbeelden van advies- en managementervaring van Savert Business Support:

Opstarten nieuwe onderneming
Op basis van een ontwikkeld ondernemingsplan daadwerkelijk opstarten van een geheel nieuwe organisatie.

Interim-directie in doorstartfase
Het voeren van interim-directie in de doorstartfase van een organisatie. Werving & selectie van een nieuwe directeur.

Vervanging manager
Tijdelijke vervanging van een manager bij arbeidsongeschiktheid.

Fusie, sanering en reorganisatie
Begeleiding van een fusie/ondernemingsoverdracht en sanering/reorganisatie, inclusief bijbehorend sociaal plan.

Coördinatie uitvoering Sociaal Plan
Coördinatie en begeleiding van de uitvoering van een sociaal plan.

Begeleiding naar een volgende ondernemingsfase
Begeleiding van onderneming naar een volgende ondernemingsfase (groeifase).

Structureren visie, strategie en ondernemingsplan
Het structureren van een ondernemersvisie, strategiebepaling en samenstellen ondernemingsplan.

Begeleiding naar een nieuw bankkrediet
Begeleiding van een MKB-onderneming naar een nieuw bankkrediet.

Implementatie projectmatig werken
De integrale implementatie van projectmatig werken in een non-profitorganisatie.

Advies bij uitkoop mede-aandeelhouder
Advisering tijdens onderhandelingsproces bij de uitkoop van een mede-aandeelhouder.

Advies bij Management-Buy-Out
Advisering tijdens oriëntatie- en onderhandelingsproces bij een Management-Buy-Out.

Bemiddeling naar ondersteunende dienstverlening
Advisering en bemiddeling naar externe ondersteunende dienstverlening voor het bestuur van een vrijwilligersorganisatie.

Back-office management
Algemeen back-office management: Financiën, automatisering, personeel, organisatie, backoffice inkoop en verkoop, juridische aangelegenheden, voorbereiding strategische allianties, distributieovereenkomsten internationale keyaccounts en operationeel management.

Financieel en facilitair management
Management van financiële administratie en ondersteunende diensten: Projectenadministratie, management informatie systeem, systematische kostprijscalculatie, reorganisatie ondersteunende diensten naar zelfsturende afdelingen, structurering uitvoering personeelsbeleid, coaching, interne projecten (o.a. relatiebeheer, public relations), beleidsadvisering Raad van Bestuur: turn around van non-profit naar kostenbewuste projectorganisatie.

Implementatie financiële software
Selectie en integrale implementatie van nieuwe software voor de gehele bedrijfsadministratie.

Bestuursadvisering
Gedurende een middellange termijn bijwonen van bestuursvergaderingen en gevraagd en ongevraagd adviseren van een bestuur in een sterk veranderende situatie.
Support voor ondernemers: klankbord · bedrijfskundig advies